privacy verklaring henrieke schuiling illustraties

Henriekeschuiling.nl
Henriekeschuiling.nl is de website van Henrieke Schuiling Illustraties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder het nummer 61105961.
Je kunt mij bereiken via e-mail, Instagram en Facebook.
www.henriekeschuiling.nl

Persoonsgegevens
Via deze website kan ik jouw persoonsgegevens verwerken, dat gebeurt door het bezoeken van henriekeschuiling.nl of door mij een e-mail te sturen. Henriekeschuiling.nl verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres, IP-adres en andere persoonlijke informatie die jij zelf opgeeft.
Bij werk in opdracht ontvang ik naast persoonsgegevens ook informatie over deze opdracht en andere wisselende informatie. Ik zal nooit jouw gegevens aan derden verstrekken en/of verkopen.

Doel van het opslaan van persoonsgegevens
Het verwerken van jouw persoonsgegevens heeft enkel tot doel om contact te hebben met de bezoekers van henriekeschuiling.nl. De informatie die via Google Analytics wordt verwerkt gebruik ik voor het analyseren van het websitegebruik, dit gebeurt middels het opgeslagen IP-adres. Bij werk in opdracht sla ik persoonsgegevens en andere opdracht gerelateerde informatie op ten behoeve van de Nederlandse belastingwet, deze verplicht ondernemers facturen zeven jaar te bewaren.

Duur van de opslag
Als wij kortdurig e-mailcontact hebben gehad, verwijder ik de e-mailconversatie na één jaar. Bij voordurend e-mailcontact blijf ik jouw e-mailadres in mijn bestand houden. Bij werk in opdracht bewaar ik, in verband met de Nederlandse belastingwet, facturen zeven jaar, e-mailconversatie en alle informatie die daarbij is opgeslagen, verwijderd ik na één jaar.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Je kan te allen tijde inzicht krijgen in jouw verkregen persoonsgegevens. Stuur mij hiervoor een e-mail en wij hebben contact erover. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics
Via Google Analytics worden IP-adressen opgeslagen om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en henriekeschuiling.nl te verbeteren. De verkregen IP-adressen worden geanonimiseerd.

SSL-certificaat
Zoals je in de url-balk kunt zien, is henriekeschuiling.nl een beveiligde website en maakt het gebruik van een beveiligde internetverbinding. Dit zie je aan het groene slotje en het https-adres. Het SSL-certificaat zorgt ervoor dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hosting
henriekeschuiling.nl is ondergebracht bij een hostingspartij. Deze partij gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring kan ieder moment worden gewijzigd door veranderingen in mijn beleid of het aanbieden van nieuwe mogelijkheden op de blog. Denk aan het instellen van een nieuwsbrief of het integreren van een webshop.